Menu

Naše historie

Založení skupiny Dynamic se prokazatelně datuje až do března r. 1947, kdy tehdejší osmičlenný taneční orchestr založili bratři Stanislav a Josef Tržilovi tehdy ještě pod názvem Tempo.

Tato kapela hraje bez přerušení do dneška, kdy generačně mladší členy rodiny nepřeválcoval nástup nových trendů v muzice a zvukových aparaturách. Kapela postupně snižovala počet členů, které nahrazovala profesionálním technickým vybavením a od r. 1968 do dneška vystupujeme pod názvem Dynamic.

Z uvedeného vyplývá, že toto seskupení v březnu 2017 pracovně oslavilo opravdu neuvěřitelných sedmdesát roků trvalé hudební produkce.

Dynamic historie
Dynamic historie