Menu

Naše historie od počátku po současnost

Založení skupiny Dynamic se prokazatelně datuje až do března r. 1947, kdy tehdejší osmičlenný taneční orchestr založili bratři Stanislav a Josef Tržilovi tehdy ještě pod názvem Tempo.

Tato kapela hraje bez přerušení do dneška, kdy generačně mladší členy rodiny nepřeválcoval nástup nových trendů v muzice a zvukových aparaturách. Kapela postupně snižovala počet členů, které nahrazovala profesionálním technickým vybavením a od r. 1968 do dneška vystupujeme pod názvem Dynamic.

Z uvedeného vyplývá, že toto seskupení v březnu 2017 pracovně oslavilo opravdu neuvěřitelných sedmdesát roků trvalé hudební produkce.

Dynamic historie
Dynamic historie
Dynamic historie
Dynamic historie
Dynamic historie
Dynamic historie
Dynamic historie
Dynamic historie
Dynamic historie
Dynamic historie